REPROSCAN

Veelal wordt de aankoop van een plotter en/of printer als vanzelfsprekend gezien, zonder dat daarbij de optie uitbesteding serieus wordt bekeken. De vraag is natuurlijk of dit de juiste keuze is geweest. Daarnaast is uw onderneming steeds in ontwikkeling en is de vraag gerechtvaardigd of uw printvoorzieningen nog aansluiten bij uw wensen.

De reproscan biedt een oplossing. Met de reproscan gaan we in op vier aspecten:

  1. organisatie
  2. uw wensen en noden
  3. uw voorzieningen
  4. de kostenstructuur

Na uitvoering van de reproscan ontvangt u een rapport met conclusies. Daarna is het aan u om vast te stellen of er veranderingen gewenst zijn.

De reproscan wordt u aangeboden in twee vormen:
  1. quickscan
  2. reproscan

site by Nadruk